2016-03-30

Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej

Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej

bryg. mgr inż. Dariusz LIS

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej

bryg. mgr inż. Marian LATO